دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۶ | 

گزارش ژورنال کلاب خانم دکتر محبوبه دادفر

Religiosity, Spirituality and Death Anxiety: Validation of Death Anxiety Scales دکتر محبوبه دادفر (Ph. D. , MPH)
مرگ فرآیندی طبیعی، بخشی گریزناپذیر و رویدادی غیر قابل اجتناب در زندگی انسان است. مولفه های مرگ ( اضطراب مرگ، افسردگی مرگ و وسواس مرگ) پدیده های روانشناختی هستند. اضطراب مرگ به عنوان اولین مولفه مرگ یک سازه چند بعدی، نگرشی نسبت به مرگ و احساس منفی و تهدیدآمیزی است که فرد به هنگام فکر کردن در مورد مرگ و مردن دارد و یک ترس بنیادی در طیف وسیعی از اختلالات روانپزشکی از جمله اختلالات اضطرابی و افسردگی است. مذهبی بودن و معنویت به عنوان یک راهبرد برای کاهش اضطراب مرگ یا ترس از مرگ عمل می کند. تأثیر اعتقادات مذهبی بر اضطراب مرگ به جهان بینی های مذهبی خود افراد بستگی دارد، به طوری که افراد معتقد و غیر معتقد، وقتی که جهان بینی شان مورد تهدید قرار می گیرد، اضطراب مرگ بیشتری را گزارش می دهند. یک مقاله مروری در خصوص مذهبی بودن، معنویت و اضطراب مرگ توسط دادفر و لستر(2017)  نشان داد که اضطراب مرگ یک ساختار پیچیده است؛ نظریه های بسیاری در مورد مفاهیم و اصطلاحات اضطراب مرگ و اضطراب مردن وجود دارند؛ اضطراب مرگ در طول زندگی افراد با شدت متغیری تجربه می شود؛ افراد به شیوه خود به اضطراب مرگ واکنش نشان می دهند و با آن مقابله می کنند؛ بسیاری از مطالعات در کشورهای غربی، شرقی، عربی و آسیایی بر جنبه ها، مولفه ها، همبسته های بالینی و موضوعات مرتبط با مرگ و مردن تمرکز نموده اند؛ اکثر مطالعات نشان داده اند که اضطراب مرگ تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل مذهبی بودن، معنویت، سلامت، جنسیت، سن و فرهنگ قرار دارد، و ناهمگونی های زیادی بین یافته های مرتبط با رابطه بین مذهبی بودن، معنویت و اضطراب مرگ وجود دارد. همچنین یک مرور سیستماتیک و فراتحلیل همبسته های مذهبی اضطراب مرگ توسط جونگ و همکاران (2018) نشان داد که ناهمگونی های زیاد و ارتباط منفی ضعیفی بین اضطراب مرگ و مذهبی بودن وجود دارد؛ و در خصوص همبسته های مذهبی معنوی اضطراب مرگ شواهد بیشتری مورد نیاز است، به ویژه در مورد افراد غیر مذهبی، و در بافت ادیان های غیر ابراهیمی (توحیدی) غیر غربی. عطف به یافته ها آموزش مرگ جامعه نگر برای عموم مردم، مشاوران سوگ، پزشکان، متخصصان بهداشتی بویژه بهداشت روانی، دانشجویان دانشگاه و مدارس دولتی پیشنهاد می گردد. در برنامه ریزی برای آموزش مرگ تمرکز بر چشم انداز مذهبی معنوی  صورت گیرد.
بعضی از مطالعات، ابزارهای مختلفی را برای اندازه گیری اضطراب ها و نگرش ها نسبت به مرگ و مرگ ساخته و اعتباریابی کرده اند. یکی از مقیاس های مرتبط با سنجش اضطراب مرگ "مقیاس دلایل ترس از مرگ" Reasons for Death Fear Scale (RDFS) می باشد. دادفر، عبدالخالق و لستر (2017) این مقیاس را بر روی پرستاران در ایران اعتباریابی کردند. همسانی درونی مقیاس 90/0؛ و پایایی بازآزمایی آن به فاصله دو هفته 64/0 بود. این پزوهش نشان داد که مقیاس دلایل ترس از مرگ با  مقیاس نگرانی مرگ، مقیاس اضطراب مرگ کولیت-لستر، مقیاس اضطراب مرگ تمپلر، مقیاس افسردگی مرگ و مقیاس وسواس مرگ همبستگی داشت که بیانگر روایی خوب این مقیاس می باشد. تحلیل عاملی مقیاس چهار مولفه "ترس ناشی از درد و مجازات اخروی"؛ "ترس ناشی از دلبستگی دنیوی"؛ "ترس ناشی از عدم انجام تکالیف مذهبی"؛ و "ترس ناشی از جدایی از عزیزان" را نشان داد. این یافته ها همسو با پژوهش های عبدالخالق (2002) در چند کشور اسلامی بر روی  نمونه های مسلمانان عرب؛ و افلاک سیر (1393) بر روی دانشجویان روانشناسی بود که آنها نیز به چهار عامل دست یافتند. لذا این مقیاس با توجه به ویژگی های روانسنجی مطلوب، می تواند در مطالعات مرتبط با مرگ و مردن بکار برده شود.

 


   
دفعات مشاهده: 243 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر