دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


 


 
img_yw_news
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

فرخوان جذب دستیار پژوهش(پزشک عمومی)

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

برگزاری جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

جلسه ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی برگزار گردید

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

برگزاری سخنرانی هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان توسط دکتر فاطمه شیرزاد، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سلامت معنوی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه ارتقاء سلامت روان کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی با همکاری مرکز تحقیقات سلامت معنوی

..

ادامه...
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان