دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


 


 
img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری جلسه ارزیابی ترجمان دانش

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

اطلاعیه مهم

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷

برگزاری نشست تخصصی: شناسنامه و استاندارد خدمات معنوی در بخش های خون و سرطان

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

برگزاری جلسه شورای پژوهشی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

برگزاری سمینار بهداشت روان و اهمیت آن در اورژانس پیش بیمارستانی

..

ادامه...
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان