دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


 


 
img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

ژورنال کلاب دکتر شیرزاد

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه روش شناسی پژوهش در سلامت معنوی

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷

همایش متخصصین درمان اعتیاد کشور افغانستان و تاجیکستان

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷

گزارش ژورنال کلاب خانم دکتر زینب قائم پناه

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷

فراخوان رنک سوم

..

ادامه...
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان