پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


 


 
img_yw_news
چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸

سال نو مبارک

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

راهنمای سلامت مداخلات دینی /معنوی در پیشگیری از ایدز

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

انتصاب مهرداد کاظم زاده عطوفی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات سلامت معنوی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری جلسه شورایعالی مرکز تحقیقات سلامت معنوی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷

فراخوان طرح پژوهشی

..

ادامه...
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان