دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ژورنال کلاب دکتر دادفر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۹ | 

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب دکتر شیرزاد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱ | 

دفعات مشاهده: 65 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش ژورنال کلاب دکتر جعفر بوالهری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۳۰ | 
ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی با عنوان " اثر بخشی رویکرد گروه درمانی معنوی بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان مبتلا به سرطان سینه"در تاریخ 97/2/24 برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و محققین برگزار گردید، دکتر جعفر بوالهری به شرح این مقاله که منتج از اقدام پژوهشی خود می باشد پرداختند.
در این مقاله 24 بیمار مبتلا به سرطان سینه بطور تصادفی به دو گروه تقسیم گردیده و بیماران گروه مطالعه تحت درمان با 12 جلسه رواندرمانی شناختی مبتنی بر معنویت (RCBT) قرار گرفتند،گروه کنترل هیچ درمانی در این زمینه  نگرفتند.پس از پایان جلسات که 12 هفته بطول انجامید دو گروه با هم مقایسه شدند،که در گروه ((RCBT، اضطراب و افسردگی بطور معنی داری کاهش یافته بود و همچنین سلامت معنوی آنها افزایش یافته بود. در مجموع نتیجه گیری گردید که معنویت عنصر مهمی در بیماران ایرانی است که با بکارگیری آن می توان کمک شایانی به بیماران کرد.
در پایان حاضرین به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند.
 

دفعات مشاهده: 62 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب دکتر بوالهری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۸ | 

دفعات مشاهده: 99 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گزارش برگزاری ژورنال کلاب دکتر نادره معماریان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۷ | 

جلسه ی ژورنال کلاب مرکز تحقیقات سلامت معنوی با عنوان Spiritual interventions in Iran: A review article ، توسط دکتر نادره معماریان در تاریخ 97/2/10 در محل سالن اندیشه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
در این مقاله به بررسی و مرور مطالعاتی که موضوع آن ها مداخلات، مراقبت و حمایت و درمان معنوی در ایران که تا تاریخ May 2016 بوده پرداخته است. در مقدمه ی این مقاله، ابتدا به تعریف تفاوت معنویت و مذهب پرداخته و خدمت معنوی را تعریف کرده است. سپس به بررسی مقالات پرداخته است.
نتایج : بعد از 2 بار جستجو، 31 مقاله انتخاب شدند و به سه دسته مداخلات،  Research –based (فقط یک مقاله)، Mixes intervention (مداخلاتی که محتوی معنوی- مذهبی را به سایر مدل های رواندرمانی اضافه کرده، که در مجموع 13 مقاله وجود داشت،Arbitrary intervention   (در مجموع 17 مقاله که مداخلات مختلف بر اساس فقط نویسندگان، انجام شده بود).
نتایجی که از این مقاله به دست آمد:
1)در ایران متاسفانه مداخلات  E/B نبوده اند.
2) در بین مقالات گروه کنترل وجود نداشت.
3)در بعضی مقالات ، درمان مقایسه ای  وجود نداشت و لذا در مجموع  نمیتوان مدل واضحی از مداخلات معنوی را از مطالعات ایرانی بدست آورد.
 

دفعات مشاهده: 91 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر