دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ژورنال کلاب دکتر بوالهری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۸ | 

دفعات مشاهده: 178 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب دکتر شیرزاد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱ | 

دفعات مشاهده: 146 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب دکتر دادفر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۹ | 

دفعات مشاهده: 107 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب دکتر جعفر بوالهری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۸ | 

دفعات مشاهده: 120 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال دکتر نادره معماریان سال 97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۷ | 

گزارش:
عنوان مقاله :Spiritual interventions in Iran: A review articl
 این مقاله یک مطالعه ی مروری است که به بررسی و مرور مطالعاتی که موضوع آن ها مداخلات، مراقبت و حمایت و درمان معنوی در ایران می باشد تا  May 2016 پرداخته است. در مقدمه ی این مقاله، ابتدا به تعریف تفاوت معنویت و مذهب پرداخته و خدمت معنوی را تعریف نموده است. سپس به بررسی مقالات پرداخته است.
نتایج : بعد از 2 بار جستجو، 31 مقاله انتخاب شدند و به سه دسته مداخلات،  Research –based (فقط یک مقاله)، Mixes intervention (مداخلاتی که محتوی معنوی- مذهبی را به سایر مدل های رواندرمانی اضافه کرده، که در مجموع 13 مقاله وجود داشتند،Arbitrary intervention   (درمجموع 17 مقاله که مداخلات مختلف بر اساس فقط نویسندگان، انجام شده بود).
نتایجی که از این مقاله به دست آمد:
1)در ایران متاسفانه مداخلات  E/B نبوده اند.
2) در بین مقالات گروه کنترل وجود نداشت.
3)در بعضی مقالات ، درمان مقایسه ای  وجود نداشت و لذا در مجموع  نمیتوان مدل واضحی از مداخلات معنوی را از مطالعات ایرانی بدست آورد.


 

دفعات مشاهده: 129 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال کلاب دکتر روح الله صدیق

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۵ | 

 

دفعات مشاهده: 652 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژورنال دکتر نادره معماریان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |