دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 14 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,576 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

دعوت به همکاری

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

مراحل تصویب و اجرای طرح های تحقیقاتی

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

مراحل تصویب و اجرای طرح های تحقیقاتی

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

معاون پژوهشی

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

قائم مقام

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

رئیس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ -

فرم ها و آیین نامه ها

فرم ها و آیین نامه های مرکز تحقیقات سلامت معنوی

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ -

اعضاء هیئت موسس مرکز تحقیقات سلامت معنوی

اعضاء هیئت موسس مرکز تحقیقات سلامت معنوی

img_yw_news
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ -

اساسنامه مرکز تحقیقات سلامت معنوی

اساسنامه مرکز تحقیقات سلامت معنوی

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ -

فراخوان طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت معنوی

فراخوان طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت معنوی

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ -

اولویت های تحقیقاتی

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ -

انتشارات و مقالات

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ -

سوابق تحقیقاتی اعضای مرکز

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ -

طرح های در حال اجرا