مرکز تحقیقات سلامت معنوی- [اخبار پایگاه]
راه اندازی کلینیک مداخلات معنوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۹ | 
راه اندازی کلینیک مداخلات معنوی
 
 
کلینیک مداخلات معنوی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات سلامت معنوی

در محل درمانگاه

دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان راه اندازی  شد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سلامت معنوی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=315.31192.59604.fa
برگشت به اصل مطلب