راه اندازی دپارتمان مراقبت معنوی

12077.mp3 راه اندازی دپارتمان مراقبت معنوی

دپارتمان مراقبت معنوی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، به پشتوانه علمی مرکز تحقیقات سلامت معنوی در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) راه اندازی شد.

در این دپارتمان مراقبین معنوی و روحانیون بالینی ضمن آموزش مستمر و بر اساس مقالات علمی و به روز دنیا در حال خدمت رسانی به بیماران هستند.

پروژه های تحقیقاتی نیز به منظور آزمایش اثربخشی این خدمت روی پیامدهای مختلف سلامتی در حال انجام است.

استقبال و همراهی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ایران در این زمینه شایان توجه است و امید است مورد توجه سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز قرار گیرد.

 

:
مدیر سیستم
فیلمبردار/ تدوین کننده

مدیر سیستم

فیلم بردار
تدوین گر

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings