دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اولویت های پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1397/2/16 | 
محورها و اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت معنوی در سال ۱۴۰۰:
 
تبیین مفاهیم نظری و مبانی سلامت معنوی مبتنی بر رویکرد اسلامی
مقایسه مفاهیم و مبانی نظری سلامت معنوی در ایران و سایر کشورها


*نیاز سنجی
تعیین میزان دیسترس معنوی در گروه های مختلف و شناسایی عوامل مرتبط با آن
تعیین و تبیین الزامات، موانع و چالش های ارایه مراقبت معنوی در گروه های مختلف
نیازسنجی به منظور طراحی کوریکولوم های آموزشی کوتاه مدت و مهارتی منجر به مدرک جهت ذینفعان مختلف
نیازسنجی به منظور طراحی مداخلات جهت افزایش آگاهی جامعه در مورد خدمات مراقبت معنوی


*طراحی و ارزشیابی مداخله
طراحی پروتکل های مختلف ارایه مراقبت معنوی در عرصه ها و جهت گروه های مختلف:
گروه های سنی مختلف شامل کودکان، بزرگسالان و سالمندان
گروه های مختلف از نظر وضعیت سلامت شامل افراد سالم و بیماران (حاد، مزمن و تهدید کننده زندگی)
بیماران، مراقبین خانوادگی و مراقبین رسمی (ارایه دهندگان خدمات سلامت)
طراحی، اجرا و ارزشیابی مدل های مختلف ارایه مراقبت معنوی (منزل، بیمارستان، پایان زندگی، مراقبت تسکینی، ...)
طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات مختلف معنوی جهت ارتقای متغیرهای پیش بینی کننده ابعاد مختلف سلامت نظیر امیدواری، تاب آوری، تبعیت از درمان، سازگاری و ...
طراحی مداخلات معنوی در بحران های مختلف شامل بلایای طبیعی، پاندمی، اپیدمی های مختلف، ...
ارزشیابی هزینه اثربخشی اجرای مداخلات معنوی
معنویت و سایر ابعاد سلامت
معنویت و رفتارهای اجتماعی
معنویت و شاخص های سلامت اجتماعی
معنویت و عملکرد مغز
معنویت و اپی ژنتیک، فاکتورهای خونی، سیستم ایمنی، انتقال دهنده های عصبی و سایر متغیرهای بیولوژیک

*اقدام پژوهی
مطالعات اقدام پژوهی جهت نهادینه سازی مداخلات معنوی در حوزه های مختلف ارایه خدمات سلامت
مطالعات اقدام پژوهی به منظور ادغام موضوعات و سرفصل های معنوی در آموزش های علوم پزشکی

-طرحهایی اولویت بیشتر پذیرش خواهند داشت که با بودجه کمتر، کاربرد بیشتری در حل مشکلات سلامت داشته و بهره بیشتری از روشها و مداخلات معنوی و دینی بکار گرفته شود.
-طرحهایی که چند مرکزی بوده، همکار یا مشاور خارجی به ویژه از کشورهای منطقه داشته باشد اولویت بیشتری در تصویب خواهد داشت.
 

دفعات مشاهده: 1725 بار   |   دفعات چاپ: 175 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر