دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اولویت های پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۶ | 
محورها و اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت معنوی:
 
üراهنماهای بالینی مداخلات برای اختلالات و مشکلات گوناگون سلامت
üنیازهای معنوی گروههای مختلف
üطراحی مداخلات معنوی برای گروههای مختلف
üراهکارهای ادغام معنویت در برنامه های آموزشی (عمومی و تخصصی)
üساخت و هنجاریابی ابزارهای مرتبط
üراهکارهای ساماندهی مشاوره ها و مداخلات معنوی بر اساس مدل بومی - اسلامی
üراهکارهای پیشگیری در هر سه سطح اولیه، ثانویه و ثالثیه سلامت معنوی
üراهکارهای ارتقای سلامت معنوی در جامعه و برای گروههای مختلف سنی
üچارچوب مفهومی و شاخص های رصد سلامت معنوی
üسنجش سلامت معنوی در گروههای مختلف
üنظریه پردازی و تبیین مفاهیم مرتبط معنوی
طرحهایی اولویت بیشتر پذیرش خواهند داشت که با بودجه کمتر، کاربرد بیشتری در حل مشکلات سلامت داشته و بهره بیشتری از روشها و مداخلات معنوی و دینی بکار گرفته شود.
طرحهایی که چند مرکزی بوده، همکار یا مشاور خارجی به ویژه از کشورهای منطقه داشته باشد اولویت بیشتری در تصویب خواهد داشت.

دفعات مشاهده: 901 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر