دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

سمپوزیوم سلامت معنوی، مفاهیم، رویکردها و چالش ها

 | تاریخ ارسال: 1397/12/20 | 
  سلامت معنوی و کاربردهای بالینی آن- دکتر شیرزاد مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه ایران
معنوی یا معنویت : یعنی معنای زندگی، چرایی زندگی، جزئی از بهزیستی انسان است.
معنویت : تعاریف و تعابیر
معنویت بدون مذهب احتمال زیادی دارد که به انحراف کشیده  می شود : پروفسور کوئینگ
هیچ کس زندگی آن ها از معنویت خالی نیست.
معنویت در تمامی ابعاد زندگی دخالت دارد و آمیخته با تمام ابعاد زندگی روزمره بشر است.
-       جایگاه معنویت در رشته های مختلف بالینی :
1. معنویت در روانپزشکی
2.  معنویت در سایر رشته های بالینی به عنوان فعال. در بیماران سرطانی، افزایش ایمنی بدن،کاهش درد
 3. افزایش رضایت از درمان، بهبود ارتباط درمانی، پی گیری درمان
-       کاربردهای معنویت در بالینی :
1.  برقراری رابطه درمانی بر پایه معنویت (همه تیم درمان)
2.   مشاوره معنوی
3.   روان درمانی معنوی : که می تواند الف ) مستقل از روان درمانی باشد. ب) بخشی از روان درمانی معنوی (روان درمانی مبتنی بر معنویت)
4.  مداخلات معنوی، مثل نیایش ادغام، تمرکز، حل مسئله مبتنی بر معنویت، بخشایشگری
مودالیته های دینی مثل توکل، توسل، در روان درمانی معنوی استفاده می کنیم.
اثرات معنویت در کار بالینی :
1.  در رابطه درمانی
2.  ارزیابی فرهنگی بیمار
3.   اثرات مثبت و منفی روی بیماری
4.   سازگاری معنوی منفی
لینک خبر
 

 

دفعات مشاهده: 923 بار   |   دفعات چاپ: 99 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کارگاه روش شناسی پژوهشی در سلامت معنوی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 | تاریخ ارسال: 1397/12/20 | 

برگزاری کارگاه روش شناسی پژوهش در سلامت معنوی

کارگاه روش شناسی پژوهش در سلامت معنوی، روز سه شنبه 97/3/29 در محل سالن آموزش سلامت از ساعت 8 الی 16 توسط مرکز سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و در سطح دانشگاه های منطقه آمایشی 8 برگزار گردید. شرکت کنندگان بطور خاص از گروه های پرستاری، روانپزشکی، طب ایرانی و دانشکده بهداشت و شهرستان های بم، جیرفت، ایرانشهر و زاهدان شرکت داشتند. کارگاه توسط آقای دکتر بوالهری روانپزشک و رئیس دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و رئیس مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه ایران به همراه خانم دکتر قائم پناه ارائه شد. در ابتدا با مشارکت اساتید شرکت کننده موضوعات مورد توجه حضار برای شرکت در کارگاه تعیین گردید و با سخنرانی و بحث و تبادل نظر شرکت کنندگان ادامه یافت. در بخش دوم اساتید شرکت کننده با توجه به تخصص طی 5 گروه به بررسی و نقد مقالات از پیش تعیین شده در زمینه سلامت معنوی پرداختند و کار گروهی با طرح چندین موضوع تحقیقاتی در حوزه علوم پزشکی و سلامت معنوی و تحلیل آنها به پایان رسید.
لینک خبر


 دفعات مشاهده: 982 بار   |   دفعات چاپ: 121 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: 1397/11/29 | 
1- ژورنال کلاب دکتر نادره معماریان با عنوان spritual care for cancer patients in iran
2- ژورنال کلاب دکتر روح الله صدیق با عنوان Educational resources of psychiatry residency about sprituality in Iran
3- ژورنال کلاب دکتر مریم بیگلری با عنوان validation of the persian version of spritual well-being questionneirs
4- ژورنال کلاب دکتر نادره معماریان با عنوان  spritual interventions in iran: a review article
5- ژورنال کلاب دکتر جعفر بوالهری با عنوان effectivennes spritual group therapy in reducing depression , anxiety, and stress of women with breast cancer
6- ژورنال کلاب دکتر فاطمه شیرزاد با عنوان spritual energy of islamic prayers as a catalyst for psychoterapy
7- ژورنال کلاب زینب قائم پناه با عنوان differentioal diagnosis of "religious or spritual problem " -possibilities and limitations imp;ied by the V-code 62.89 in DSM-5

دفعات مشاهده: 921 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر